Jr6Nr3 - Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jr6Nr3NIEUWSBRIEF


12 MAART 2020                                   JAARGANG 6                                          NUMMER 3


Afgelasting Alzheimer Cafés.

De gang van zaken rondom het Coronavirus heeft het bestuur van onze afdeling doen besluiten alle Alzheimer Cafés die voor de maanden maart en april zijn gepland te royeren. Onderstaande verklaring is opgesteld om het besluit ter kennis van betrokkenen te brengen. De beheerders ledenbestand ontvangen de verklaring in aangepaste versie om deze, conform de verzendprocedure van flyers en posters, toe te sturen aan alle personen en instellingen die in hun adressenbestanden zijn opgenomen. Het bestuurslid communicatie verspreidt de verklaring onder alle persmedia die normaliter over onze Alzheimer Cafés berichten.
Veiligheidshalve is ervoor gekozen op dit moment alle Alzheimer Cafés voor de maanden maart en april af te gelasten. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan worden besloten dit standpunt tussentijds te herzien door afgelaste bijeenkomsten alsnog doorgang te laten vinden. Ook is het mogelijk dat eind april moet worden besloten de periode waarin geen Alzheimer Cafés worden gehouden te verlengen.

Door Corona komende maanden geen Alzheimer Cafés in West-Brabant.

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant ervoor gekozen alle Alzheimer Cafés binnen deze regio in maart en april niet door te laten gaan. De beslissing is in overeenstemming met een dringend advies van het landelijk bestuur van deze organisatie om geplande activiteiten bij alle Cafés tot nader order uit te stellen. Al eerder was besloten het Alzheimer Café Woensdrecht van afgelopen maandag door het gevaar van verspreiding van het coronavirus niet te laten plaatsvinden. Met het genomen besluit wil het bestuur van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant ook gehoor geven aan de oproep binnen onze provincie om terughoudend te zijn met sociale contacten. Verder wil men voorkomen dat vrijwilligers en bezoekers van de Alzheimer Cafés onnodige risico’s van besmetting oplopen. Op diverse plaatsen in onze regio ontmoeten maandelijks mensen met dementie, hulpverleners en belangstellenden elkaar op informele bijeenkomsten zoals in genoemde Alzheimer Cafés. Zorgen over de gevolgen van besmetting met het Coronavirus noodzaakt het bestuur tot het nemen van deze ingrijpende maatregel voor de komende tijd. Het besluit betreft de volgende Alzheimer Cafés:
16 maart 2020, Roosendaal 
23 maart 2020, Bergen op Zoom 
6 april 2020, Steenbergen 
6 april 2020, Halderberge (Oudenbosch) 
20 april 2020, Roosendaal 
20 april 2020, Bergen op Zoom

Uiterlijk eind april zal het besluit vallen over het doorgaan van de Alzheimer Cafés in mei en de daarop volgende maanden. Dan ook zal worden bekeken wanneer en op welke wijze de onderwerpen van de uitgestelde bijeenkomsten alsnog aan bod kunnen komen.
Verwijderen posters Voor zover van toepassing wordt ieder die posters voor het bekendmaken van Alzheimer Cafés heeft opgehangen met nadruk gevraagd die te verwijderen! Zodra bekend is wanneer de organisatie van Alzheimer Cafés wordt hervat, worden nieuwe posters beschikbaar gesteld.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu