Jr6nr2 - Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jr6nr2


NIEUWSBRIEF

24 FEBRUARI 2020                        JAARGANG 6                                  NUMMER 2   


 Van de bestuurstafel

Het bestuur van Alheimer Nederland, regio West-Brabant is op zoek naar een nieuwe voorzitter als opvolger van Ad Vos. Per 2 juli 2020 is Ad aftredend en vanwege regelgeving van Alzheimer Nederland niet herbenoembaar. Dat betekent
dat per genoemde datum in zijn opvolging moet zijn voorzien. Het bestuur nodigt iedere vrijwilliger met belangstelling voor deze interessante functie binnen onze afdeling uit dit bij de sollicitatiecommissie kenbaar te maken voor woensdag 4 
maart.
         
De sollicitatiecommissie bestaat uit René van den Broek r.vandenbroek@alzheimervrijwilligers.nl, Hein Wouters h.wouters@alzheimervrijwilligers.nl, Hans Steinebach  h.steinebach@alzheimervrijwilligers.nl,  (Voor nadere informatie over deze vacature kan men terecht bij één van hen. Voor de inhoud van de functie verwijzen wij naar de profielomschrijving op de website)                                                                                                       .

Woensdag 19 februari heeft het bestuur afscheid genomen van Anneke Kuijpers. Sinds eind 2014 heeft zij binnen ons bestuur het aandachtsveld Belangenbehartiging voor haar rekening genomen. Met haar vertrek is er ook hier een vacature ontstaan. Voorlopig neemt onze voorzitter deze opengevallen plaats waar.
 
Nadat hij binnen onze organisatie een oriëntatieperiode heeft doorlopen, is Pierre Chamuleau per 5 februari benoemd tot lid van ons bestuur. Pierre neemt de portefeuille ‘Communicatie’ voor zijn rekening.
 
 
 
Spreekuur NEXIOS

Zoals bekend maakt Alzheimer Nederland gebruik van NEXIOS: een programma dat wordt ingezet om gegevens van vrijwilligers goed te beheren.
Het systeem is bestemd voor alle vrijwilligers van Alzheimer Nederland, dus ook voor de vrijwilligers van regio West-Brabant.
 
Handleidingen en uitleg over NEXIOS vindt u via de link: https://www.alzheimervrijwilligers.nl/handleidingen-en-uitleg-nexios.
 
Het blijkt dat verschillende vrijwilligers werken met Nexios lastig vinden. Om die reden worden er twee spreekuren georganiseerd waarop u terecht kunt met vragen over het gebruik van het systeem.
Woensdag 4 maart en 1 april bent u welkom in de Schuurkapel tussen 11.30 en 12.30 uur. Onze regio-coördinator Sandra Conijn is dan aanwezig om uw vragen over Nexios te beantwoorden en indien nodig u verder op weg te helpen met het systeem.

Voorwaarde: u neemt zelf iPad of laptop mee
.
 
 
Dementiemonitor Mantelzorg

In maart gaat voor de 7e keer de Dementiemonitor Mantelzorg van start. Dit is het tweejaarlijkse onderzoek onder mantelzorgers van een naaste met dementie. Hoe gaat het met hen, welke zorg en ondersteuning gebruiken zij en voldoet die aan hun behoeften? Alzheimer Nederland voert het onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). De resultaten worden gebruikt om opnieuw landelijk en regionaal aandacht te vragen voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie thuis en in een zorginstelling, en hun mantelzorgers. De vorige keer (2018) vulden bijna 4.500 mantelzorgers de vragenlijst in!

Ook deze keer is ieders hulp weer hard nodig om zoveel mogelijk mantelzorgers aan te sporen de vragenlijst in te vullen. Bij voldoende respons kan niet alleen een landelijke rapportage worden gemaakt, maar is ook per regio zichtbaar hoe mantelzorgers ervoor staan. Houd daarom de komende berichtgeving over de Dementiemonitor in de gaten! De Dementiemonitor gaat lopen van maart t/m juni 2020.
Voor vragen kan contact worden genomen met
Susanne van den Buuses.vandenbuuse@alzheimer-nederland.nl.
 
 
 
Het licht op

Inwoners uit Steenbergen, maar ook bewoners van daarbuiten kijken ongetwijfeld met regelmaat naar de uitzendingen van Hilde Jans. Deze vrijwillige verslaggeefster bij Stichting Lokale Omroep Steenbergen (afkort tot SLOS) verzorgt naast reportages met nieuwtjes uit de streek ook een eigen talkshow “Hilde”. In de aflevering van 1 februari jl. krijgt Jeanne Brooijmans onze coördinatrice de gelegenheid om aan tafel bij Hilde haar verhaal te vertellen over het Steenbergs Alzheimer café. U kunt deze mooie bijdrage bekijken bij www.youtube.com/user/slostv. Klik daarvoor Uitzending gemist aan en ga naar Talkshow Hilde
 
Social media
In onze tijd kun je - als organisatie - social media niet langer negeren: Facebook en Instagram bieden ook Alzheimer WB volop kansen onze doelgroep en elkaar op de hoogte te houden van activiteiten binnen de regio.                                                      Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die actief berichten en afbeeldingen van AlzheimerWB op Facebook/Instagram plaatst en bijhoudt. Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die dat graag voor ons doet: laat het ons weten! U kunt daarvoor contact opnemen met Pierre Chamuleau, p.chamuleau@alzheimervrijwilligers.nl

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu