Jr6Nr1 - Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jr6Nr1


NIEUWSBRIEF

30 JANUARI 2020                                          JAARGANG 6                                                NUMMER 1   


Wijziging berichtgeving Alzheimer Café

Binnen de sector Alzheimer Cafés en met name in het coördinatorenoverleg wordt een verandering van berichtgevingen inzake Alzheimer Cafés voorbereid. Het is de bedoeling dat we komen tot één manier van aankondigen (in de vorm van een aangepaste flyer) voor alle Alzheimer Cafés die in een maand worden gehouden. Achterliggende gedachte hierbij is dat bezoekers van Alzheimer Cafés niet enkel worden geïnformeerd over onderwerpen van het Alzheimer Café dat zij gewoonlijk bezoeken maar ook over de onderwerpen van de andere Alzheimer Cafés. Bezoekers kunnen er dan voor kiezen ook een ander Alzheimer Café te bezoeken.
Het ontwerp van een gezamenlijke flyer waarin alle Alzheimer Cafés van een maand worden aangekondigd is gereed en door het coördinatorenoverleg geaccordeerd.
De verandering zoals hiervoor omschreven vergt een gedegen voorbereiding.
De eerste stap is reeds gezet door het coördinatorenoverleg Alzheimer Cafés dat instemde met het ontwerp voor een gezamenlijke flyer waarin alle Alzheimer Cafés van een maand worden aangekondigd.
Voor de beheerders ledenbestand betekent de verandering dat de flyer veelal op een eerder tijdstip dan nu het geval is moet worden verspreid.
Om doublures in de verzending van flyers te voorkomen moeten de adressenbestanden worden aangepast zodanig dat de bestanden enkel contactgegevens bevatten van personen uit de gemeente waarin het Alzheimer Café wordt gehouden.
Op korte termijn zal worden begonnen met het implementeren van het nieuwe systeem. Iedereen die hierbij betrokken is, wordt vroegtijdig en gedetailleerd geïnformeerd over veranderingen die een en ander met zich meebrengt. In uitvoerende zin wordt het traject gecoördineerd door Ceciel Coppens en Adriënne Roks.

            
(Onderstaande uitnodiging is ontvangen van Martien Schumacher. Martien is belangenbehartiger vanuit Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant voor de gemeente Rucphen en maakt als zodanig deel uit van de Lokale Alliantie Veilig ouder worden Rucphen.)


Uitnodiging

Lokale Alliantie Veilig ouder worden Rucphen nodigt u op 10 februari 2020 van harte uit voor de theatervoorstelling “Strepen op het raam” van theatergroep De Kwekerij.
Deze Tilburgse theatergroep toont de toeschouwer de verwarring en twijfel waarmee zowel de persoon zelf met (beginnende) dementie als zijn naasten geconfronteerd worden. Is de vader aanvankelijk ‘gewoon’ vergeetachtig, in de loop van het verhaal worden situaties geleidelijk aan steeds ernstiger.
Naast een licht-melancholische toon, is er aandacht voor de absurde momenten thuis en daarbuiten die ook bij deze ziekte horen.
Na de voorstelling wordt u uitgenodigd om onder deskundige begeleiding met elkaar in gesprek te gaan over het belang van een dementievriendelijke samenleving.

U bent van harte welkom in Dorpshuis Agora, Rucphense Vaartkant 2b in Rucphen.

Programma:

15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.30 uur Opening en korte presentatie Lokale Alliantie
15.45 uur Woordje van de Wethouder
16.00 uur Theatervoorstelling “Strepen op het raam”
17.00 uur Afsluiting met een drankje

De voorstelling is gratis.

Het mailtje met uw aanmelding (indien u met meerderen komt, gelieve dat dan ook aan te geven) stuurt u naar:
Martien Schumacher: schumachermartien@gmail.com of Denie de Jong: ddejong@xs4all.nl

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu