- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 NIEUWSBRIEF

27 AUGUSTUS 2019                                                                    JAAR 5                                                                              NUMMER 5


E-mail Ad Vos

Ad Vos heeft een nieuw e-mailadres: a.vos@alzheimervrijwilligers.nl.
Het e-mailadres advos@alzheimerwb.nl   is met onmiddellijke ingang niet meer in gebruik. Als u hem op dit adres berichten hebt gestuurd waarop hij nog niet heeft gereageerd, wilt u hem dat dan alstublieft laten weten.

Regionaal dementie-evenement 6 september

Dementienetwerk West-Brabant houdt op vrijdag 6 september in Parrotia (centrale bibliotheek) aan de Markt in Roosendaal het evenement Het belang van bewegen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een specialist ouderenkunde spreekt over het belang van bewegen, en een fysiotherapeut gaat in op bewegen in de verschillende fases van dementie.
Er wordt een informatiemarkt ingericht; er zijn demonstraties met de dementiebril en Zora de zorgrobot; en er zijn workshops tai chi en dans. Een voorstelling van Roosendaal Danst sluit de middag af.
De partners met dementie kunnen deze middag doorbrengen in de dagbestedingsruimte van de bibliotheek. Het Odensehuis tekent voor de verzorging en begeleiding en een bij het thema ‘bewegen’ passende activiteit.
De bijeenkomst is uitdrukkelijk ook bedoeld voor vrijwilligers en overige geïnteresseerden. Het is bij uitstek ook een gelegenheid om het Alzheimer Café te profileren. Opening 14.00 uur, afsluiting 16.30 uur.

Save the date: 23 september: wat kan een club betekenen voor mensen met dementie

Hoe ga je als vereniging om met mensen met dementie, die graag actief willen blijven in hun vertrouwde club? Interessant thema, waarover Sportservice Noord-Brabant (SSNB), Dementievriendelijke Gemeente Roosendaal en Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant een interactieve avond beleggen olv van Ben Aanraad.

Programma:
- Wethouder Klaar Koenraad opent de bijeenkomst
- Casemanager Dementie Gerben Jansen vertelt over dementie
- Het opvoeren van herkenbare sketches uit de praktijk met mogelijkheid om te reageren en met elkaar in gesprek te gaan
- Ruimte om vragen te stellen aan de casemanager
- Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant richt een informatietafel inFactsheets

Er is weer een aangepaste versie van de factsheet met cijfers en feiten over dementie.

De belangrijkste uitkomsten zijn:
- Er zijn 280.000 mensen met dementie
- 74% van de mensen met dementie woont thuis
- Er wonen 80.000 mensen met dementie in het verpleeghuis
- Er zijn 350.000 mantelzorgers van mensen met dementie
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu