- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

   NIEUWSBRIEF


30 MAART 2019                                                                                                                       JAARGANG 5 NUMMER 2

Terugblik op succesvolle bijeenkomsten

Met deze Nieuwsbrief willen we terugblikken op een tweetal succesvolle bijeenkomsten die onlangs werden gehouden. Het betreft de vrijwilligersbijeenkomst van zaterdag 9 maart en de workshop Dementie en Communicatie die dinsdag 26 maart werd gehouden.

Vrijwilligersbijeenkomst zaterdag 9 maart 2019
  
Elk jaar wordt een bijeenkomst met een feestelijk tintje voor de vrijwilligers van de Afdeling gehouden. Ook dit jaar was dat het geval. De bijeenkomst werd gehouden op zaterdag 9 maart en vond plaats in zalencomplex Black Horse aan de Hoogstraat 7 in Roosendaal.
De organisatie van de bijeenkomst was in handen van bestuurslid vrijwilligers, Ceciel Coppens. De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst is bedoeld om de vrijwilligers van de Afdeling te danken voor het vele werk dat zij doen. Naast de vrijwilligers worden hiervoor ook hun partners uitgenodigd. Het uitnodigen van de partners is een bewuste keuze omdat, zo is de overtuiging van het bestuur, vrijwilligerswerk niet kan worden gedaan als het thuisfront daar niet voor de volle honderd procent achter staat. Bij de bijeenkomst van 9 maart waren 44 personen aanwezig. Na een welkom door de voorzitter schotelde de uitbater van Black Horse een smaakvol 'Walking dinner' voor, waarvan in een gezellige sfeer werd genoten. Uit ontvangen reacties blijkt dat vrijwilligers de bijeenkomst als positief hebben ervaren en het leuk vinden collega's eens in een andere omgeving te ontmoeten.

Workshop Dementie en Communicatie dinsdag 26 maart 2019

Op initiatief van de coördinatoren Alzheimer Cafés werd dinsdag 26 maart een workshop 'Dementie en Communicatie' gehouden. Doelgroep voor de bijeenkomst waren de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés die binnen Alzheimer West-Brabant worden georganiseerd. De workshop werd gehouden in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg in Roosendaal en duurde van 11.00 tot 16.00 uur.
De bijeenkomst had als doel handvatten aan te reiken om tijdens een Alzheimer Café op een goede manier contacten met bezoekers te leggen, waarbij uitdrukkelijk aandacht aan mensen met dementie wordt besteed.
Raymond van Oosterbos legde uit dat het delen van ervaringen op dit terrein voor ieder zeer wel toegevoegde waarde heeft omdat je die vrijwel direct in de praktijk kunt brengen.
Na een kennismakingsronde gaf Ruud van den Eeden uitleg over diverse symptomen binnen het proces van dementie die van invloed zijn op communiceren en contacten leggen.
Els Mulder verzorgde een inleiding over communicatie en het ontstaan van ruis en miscommunicatie. Tijdens een informele afsluiting werd met gevoel van tevredenheid op de dag teruggekeken.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu