- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Nieuwsbrief  

                                                                                                                                                                       
8 maart                                                                                                                                             Jaargang 5  nummer 1Hein Wouters bestuurslid Alzheimer Cafés

Na een oriëntatieperiode binnen onze organisatie te hebben doorlopen is Hein Wouters per
1 december 2018 benoemd tot lid van ons bestuur. Hein neemt binnen het bestuur de portefeuille 'Alzheimer Cafés' voor zijn rekening. Hij volgt hierin Ad Vos op die al geruime tijd als waarnemer voor deze portefeuille verantwoordelijk was. Graag verwelkomen wij Hein in onze organisatie en wensen wij hem alle succes met zijn werkzaamheden toe.

Bestuursfunctie communicatie

Al enige tijd bestaat een vacature voor de bestuursfunctie 'communicatie'. In de persoon van Vif Janssen hebben we iemand gevonden die zich op deze functie wil oriënteren. Na een oriëntatieperiode in onze organisatie zal zij beslissen of zij de functie al dan niet aanvaardt.
Met de navolgende tekst stelt Vif zich aan ons voor.

'Slechts schoorvoetend ben ik ingegaan op de uitnodiging van voorzitter Ad Vos van Alzheimer Nederland (afdeling West-Brabant) om me te oriënteren op een bestuursfunctie met als aandachtsveld communicatie.
Schoorvoetend, omdat ik de ziekte Alzheimer met al haar ingrijpende complicaties voor de dementerende zelf en zijn/haar omgeving bijna als ‘bovenmenselijk’ en bedreigend ervaar. Vooral: héb ervaren in mijn zeer persoonlijke omgeving.
Mede dankzij het schrijven van de bundel ‘Een barstje in de cocon’ over Heerma State (Groenhuysen) in Roosendaal (2017) kan ik gelukkig vaststellen dat de aandacht voor de dementerende medemens én zijn verzorgers in een sneltreinvaart is vergroot en verbeterd. Maar het kan nog beter. Als journalist/tekstschrijver in hart en ziel realiseer ik me dat ik op mijn beurt een steentje kan bijdragen om de dementerende medemens definitief aan de vergetelheid te ontrukken.
Vif Janssen Gepensioneerd verslaggever en chef bij ANP, Brabants Nieuwsblad, VNU Dagbladen en BN/DeStem'.

Hebt u interesse voorlichter bij Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant te worden ?
Het geven van voorlichting over dementie is erg belangrijk. Als mensen weten wat dementie inhoudt, zorgt dat voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer Nederland geeft voorlichting aan mensen met dementie en hun naasten, door hen informatie te geven over het ziektebeeld van dementie, (nieuwe) wetenschappelijke kennis te delen en te informeren over de praktische kant van de zorg voor iemand met dementie. Maar ook mensen die (nog) niet te maken hebben met dementie willen we met onze kennis en kunde inspireren. Als vrijwilliger kun je je op het gebied van voorlichting inzetten als Voorlichter van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.

Een van de aandachtsvelden van onze Afdeling is Info & Voorlichting. Dit aandachtsveld brengen we op verschillende manieren in de praktijk met als belangrijkste het inrichten van info tafels tijdens de Alzheimer Cafés. Wij willen hieraan een nieuwe activiteit toevoegen, namelijk het instellen van een groep voorlichters namens Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.
Belangrijkste taak voor deze personen is het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten over dementie in zijn algemeenheid.

Het uitoefenen van de functie voorlichter vergt opleiding en facilitering en het is vanzelfsprekend dat wij hiervoor zorg dragen. Voorlichters worden als zodanig geregistreerd bij Alzheimer Nederland en ontvangen van Alzheimer Nederland steeds updates over beschikbaar voorlichtingsmateriaal.

Het team ‘voorlichters’ wordt aangestuurd door bestuurslid info en voorlichting: Hans Steinebach.
De eisen die aan de functie van voorlichter worden gesteld zijn:
U heeft toelichting van Alzheimer Nederland op het voorlichtingsmateriaal gevolgd.
U bent bekend met de werkzaamheden en doelstellingen van Alzheimer Nederland.
U beschikt over voldoende kennis van de verschillende ziektebeelden behorende bij dementie om veel gestelde vragen bij voorlichtingen adequaat te kunnen beantwoorden.
U weet waar de eigen kennisgrens ligt en kunt mensen doorverwijzen naar een andere voorlichter, zorgverlener of instantie.
U heeft een goede spreekvaardigheid en weet een groep mensen te inspireren en te mobiliseren om mogelijk actief te worden voor Alzheimer Nederland.
U bent representatief.

Als voorlichter:
Bent u helder in mondelinge communicatie voor grote groepen.
Blijft u rustig en vriendelijk.
Weet u een vertrouwde, veilige en open sfeer op te roepen in een groep.
Kunt u zich voorstellen hoe het is om een naaste met dementie te hebben, ervoor te zorgen en weet u wat er allemaal op iemand afkomt als verzorger.
Staat u open om anderen te raadplegen als u het antwoord op vragen zelf niet weet.
Spreekt u open en concreet over een onderwerp waarop een taboe ligt bij velen.
Houdt u zich aan de vooraf afgesproken tijd.

De functie ‘voorlichter’ namens Alzheimer West-Brabant heeft raakvlakken met de functie ‘trainer’ bij Samen dementievriendelijk. Nadere informatie over Samen dementievriendelijk en de trainersfunctie daarvan vindt u op: www.samendementievriendelijk.nl.

Vrijwilligers van onze Afdeling en beroepskrachten waarmee wij samenwerken die zich als voorlichter willen aanmelden of nadere informatie over de functie wensen kunnen zich aanmelden bij bestuurslid info & voorlichting: Hans Steinebach, of bij bestuurslid vrijwilligers: Ceciel Coppens. Hierbij rekening te houden met het feit dat Hans Steinebach tot medio april afwezig is. De contactgegevens van Hans en Ceciel zijn als volgt:
hans.steinebach@alzheimerwb.nl / 0165 557 540 / 06 570 183 85
c.coppens@alzheimervrijwilligers.nl / 0165 551 689 / 06 237 337 28

        

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu