- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF

12 NOVEMBER 2018                                                                                                                                 JAARGANG 4 NUMMER 5


Terugblik op vrijwilligersbijeenkomst 7 november 2018

Woensdagavond 7 november hadden we de jaarlijkse informatieve bijeenkomst voor de vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Doel van deze bijeenkomst is elkaar te informeren over activiteiten binnen de Afdeling en iedereen gelegenheid te geven meningen en ideeën daarover met elkaar te delen.

In zijn openingswoord zette de voorzitter de taken van Alzheimer West-Brabant op een rijtje.
Hij noemde daarbij:
-het opkomen voor belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers,
-het stimuleren van het bewustwordingsproces dat dementie zeer wel in de samenleving aanwezig is,
-het geven van voorlichting over dementie en het aanreiken van handvatten hoe er mee om te gaan,
-het organiseren van Alzheimer Cafés,
-het mogelijk maken van lotgenotencontact.

Per gemeente werd door de lokale Belangenbehartigers, de coördinatoren Alzheimer Cafés en het bestuurslid Info & Voorlichting uitleg gegeven over de gang van zaken binnen de sectoren Alzheimer Café, Belangenbehartiging en Info & Voorlichting.
Ook over de aandachtsvelden 'communicatie' en 'vrijwilligers' werd verslag gedaan. Sandra Conijn, regiocoördinator van Alzheimer Nederland voor Brabant, Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden was aanwezig om informatie vanuit Alzheimer Nederland te geven. Bij de bijeenkomst waren 28 personen aanwezig.

Nexios

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 7 november heeft Ceciel Coppens, bestuurslid vrijwilligers, uitleg gegeven over Nexios, het nieuwe registratiesysteem voor bestanden van Alzheimer Nederland en de regio's die daar deel van uitmaken, zoals Afdeling West-Brabant. Opgemerkt werd dat het voor iedereen mogelijk is gegevens van alle vrijwilligers uit het land in te zien. Naar aanleiding van deze opmerking heeft Alzheimer Nederland laten weten dat bedoelde omissie inmiddels verholpen is.
Alle vrijwilligers hebben inmiddels een password ontvangen om gebruik van Nexios te kunnen maken. Als hier vragen over zijn kan men contact met Ceciel opnemen.

Nieuwe vrijwilliger

Per 1 november is Hein Wouters aan de slag gegaan als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Hein is 33 jaar als neuroloog verbonden geweest aan het Franciscus ziekenhuis Roosendaal en later het Bravis ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom. Onlangs is hij met pensioen gegaan. Vanuit het bestuur gaat Hein zich de komende periode oriënteren op een functie binnen onze organisatie. Na afloop van de oriëntatieperiode wordt de keuze gemaakt welke rol Hein binnen onze organisatie gaat vervullen. Ter kennismaking met het werk van Alzheimer West-Brabant zal Hein de komende periode bij diverse activiteiten van onze Afdeling aanwezig zijn.

Vacatures

Op dit moment zijn er drie vacatures.
De vacatures betreffen:
-belangenbehartiger voor de gemeente Woensdrecht,
-coördinator van het Alzheimer Café voor de gemeente Woensdrecht,
-bestuurslid Communicatie.
Per 1 januari 2019 wordt de functie belangenbehartiger voor de gemeente Roosendaal vacant.
Hebt u interesse in een van de functies of kent u iemand die een van de functies zou kunnen en willen invullen, neemt u dan alstublieft contact op met voorzitter Ad Vos.

Stichting Voor Vrienden van Mensen met Dementie, West-Brabant / Financiële acties

Deze stichting is op 28 september 2015 opgericht met het doel financiële acties ten behoeve van Alzheimer Nederland, Afdeling West-Brabant te organiseren. Als u wilt weten wat de stichting zoal doet en hoe het gesteld is met de financiën van de stichting kunt u een bezoekje brengen aan website: www.vriendenvanmensenmetdementie.nl.
Donatie Logus
Recentelijk heeft VriendenVan een donatie van € 5000,00 mogen ontvangen van Logus Bouwcentrum, Zeelandhaven 7, Bergen op Zoom. Het bedrag zal worden besteed aan activiteiten van onze Afdeling binnen de gemeente Bergen op Zoom.
Emballage actie Plus van Gurp
Bij Plus van Gurp supermarkt uit Roosendaal loopt op dit moment een emballage actie ten behoeve van ons werk.
Bingo in Black Horse
In zalencentrum Black Horse (Hoogstraat 7, Roosendaal) wordt op woensdag 14 november een bingo gehouden waarvan de opbrengst aan ons wordt gedoneerd. Er wordt een opbrengst verwacht van 500 á 1000 euro. De bingo begint om 19.45 uur en duurt tot 22.45 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Iedereen is welkom.
Fons Dekkers catering
Bij Fons Dekkers catering is iets misgegaan met een bestelling van hapjes voor de vrijwilligersbijeenkomst van 7 november. De bestelde hapjes werden niet bezorgd. Vanzelfsprekend hebben we de kosten (€ 50,00) niet hoeven betalen. Als 'compensatie' heeft Dekkers catering € 50,00 aan de VriendenVan stichting gedoneerd. Mooi gebaar!

Boekje over dementie van 't Rijks, Bergen op Zoom

'Wat jongeren moeten weten over Alzheimer' is de titel van een boekje dat de Vooropleiding Beeldende Kunst van ‘t Rijks onder begeleiding van illustratrice Charlotte Heijmans heeft samengesteld. Initiatiefnemer voor het boekje is met name Martien van Leeuwen, belangenbehartiger vanuit Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant voor de gemeente Bergen op Zoom. Informatie over het boekje is gepubliceerd op onze website www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant, waar u het boekje ook kunt downloaden.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu