- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF

7 SEPTEMBER 2018                                                                                                                                     JAARGANG 4 NUMMER 4


Wereld Alzheimer Dag (21 september 2018)

Met deze Nieuwsbrief informeren wij u over activiteiten die door Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant dit jaar zijn georganiseerd ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag / Wereld
Alzheimer Week / Wereld Alzheimer Maand.

Voor een aantal activiteiten geldt dat voor de organisatie daarvan met andere partijen wordt samengewerkt. De documenten waarnaar in deze Nieuwsbrief wordt verwezen zijn als bijlage bijgevoegd.
Voor algemene informatie over de inhoud van deze Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met voorzitter Ad Vos. Voor informatie over lokale activiteiten kunt u tevens informatie inwinnen bij de coördinator Alzheimer Café en de Belangenbehartiger die in de desbetreffende gemeente actief zijn.


Bergen op Zoom

'Hoe dementievriendelijk zijn we?' - 17 september 2018
Het Alzheimer Café van maandagavond 17 september staat in het teken van 'Hoe dementie-vriendelijk zijn we in Bergen op Zoom?". Het wordt een interactieve bijeenkomst voor met name organisaties zoals verenigingen die al dan niet actief zijn op het gebied van dementievrien-delijke gemeenschap.

Interactieve ontmoetingsmiddag - 21 september 2018
De doelgroep voor het (middag) programma van 21 september a.s. bestaat uit mensen met dementie en mantelzorgers en tevens leden van de gemeenteraad en leden van het College van Burgemeester en Wethouders. Het wordt een interactieve bijeenkomst waarbij bezoekers met elkaar in gesprek gaan over aspecten met betrekking tot dementie. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door het koor 'Bittere Tranen'. Het aantal deelnemende personen waarnaar wordt gestreefd bedraagt 150. Voorafgaand aan de bijeenkomst zal tijdens een lunch voor leden van de gemeenteraad en leden van het College Burgemeester en Wethouders voorlichting gegeven worden over dementie. Daarna gaat men met de bezoekers (mensen met dementie en mantelzorgers) in gesprek.

Het volledige programma met activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag voor Bergen op Zoom vindt u in bijlage: Bergen op Zoom. WAD-2018Halderberge

Wandeltocht in Arboretum -22 september 2018
Zaterdag 22 september a.s. is er een wandeltocht voor mensen met dementie en hun begelei-ders in het Arboretum te Oudenbosch.
Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Verzamelplaats is het Arboretum, Achter 't Postkantoor 1 (voorheen Markt 46) Oudenbosch. Voor belangstellenden start er om 14.00 uur een rondleiding in het Arboretum.
Na een wandeling door de bijzondere botanische tuin is er een gezellig samenzijn in Steunpunt voor Ouderen 'Saint Louis' Aloysiushof 70 in Oudenbosch.
Bij slecht weer wordt het programma in zijn geheel verplaatst naar Steunpunt voor Ouderen 'Saint Louis' Aloysiushof 70 in Oudenbosch.
Toegangskaarten voor het bezoek aan het Arboretum zijn gratis voor mensen met dementie en per persoon één begeleider. In verband met het beperkt aantal gratis kaarten moeten die gereserveerd worden.
Dit kan via ruud.van.den.eeden@alzheimerwb.nl of eventueel via 076 503 5341.
Alle informatie over het bezoek aan het Arboretum vindt u in bijlage: Halderberge - bezoek Arboretum

Predicaat 'DEMENTIEVRIENDELIJK' voor Jumbo Oud-Gastel -21 september 2018
Jumbo supermarkt uit Oud-Gastel gaat op 21 september a.s. het predicaat 'dementievriendelijk' ontvangen. Het daarbij behorend certificaat wordt die dag uitgereikt door wethouder Thomas Melisse van de gemeente Halderberge. Jumbo Oud-Gastel is de eerste Jumbo in Brabant die het predicaat 'dementievriendelijk' mag voeren. De Jumbo supermarkt komt hiervoor in aanmerking omdat zij voldoet aan de eisen die daarvoor worden gesteld. Belangrijkste voorwaarde is dat medewerkers algemene basiskennis hebben van dementie en weten hoe er in de praktijk mee om te gaan. Zij moeten daarvoor een training 'samen dementievriendelijk' hebben gevolgd. Tijdens de training leert men dementie te herkennen en krijgt men handvatten aangereikt hoe je iemand met dementie kunt helpen.
Maar liefst 17 medewerkers van de supermarkt hebben de training 'samen dementievriendelijk' gevolgd om zich deze kennis eigen te maken. De training, die wordt verzorgd door daartoe opgeleide docenten, bevat naast algemene uitleg over dementie ook praktijkvoorbeelden die zijn afgestemd op de branche waarin deelnemers werkzaam zijn. In dit geval dus de lokale supermarkt. Bij de training worden situaties in beeld gebracht die zich in de winkel kunnen voordoen. Bijvoorbeeld als een klant min of meer verward rondloopt en moeite heeft met het vinden van boodschappen of als zich problemen aan de kassa voordoen. Medewerkers die de training hebben gevolgd zullen in die gevallen kenmerken van dementie herkennen en geruststellend en begripvol richting de klant handelen.
Afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland promoot in haar werkgebied de training 'samen dementievriendelijk'. Volgens het bestuur van de organisatie is dat vanzelfsprekend omdat zij het bewustwordingsproces dat dementie wezenlijk in de samenleving aanwezig is wil stimuleren. Verder wil zij eraan bijdragen dat mensen met dementie zo lang en zo goed als mogelijk is in de samenleving kunnen blijven functioneren. De training levert aan beide aspecten een positieve bijdrage.


Roosendaal

Feestelijke bijeenkomst met muziek, zang en dans, 21 september 2018
In Schouwburg De Kring, Kerkstraat 1, Roosendaal zijn er op 21 september a.s. twee feestelijke bijeenkomsten met muziek, zang en dans. Aan de bijeenkomsten wordt medewerking verleend door Roosendaal Danst!, Weense tunes, Roseländer Musikanten en SuiteKids.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met dementie die daarbij vanzelfsprekend worden vergezeld door hun partners of andere mantelzorgers.
Het middagprogramma begint om 15.00 uur en het avondprogramma om 19.00 uur.
Beide uitvoeringen duren twee uur.
Toegangskaarten kosten € 5,00 en zijn verkrijgbaar bij Erna en Wim Wennekes, w.wennekes@alzheimerwb.nl / 06 465 634 51.
De toegangskaarten bevatten twee consumptiebonnen die op 21 september bij Schouwburg De Kring kunnen worden besteed. Feitelijk is de toegang dus gratis.Zie bijgevoegd document: Roosendaal -WAD 2018-affiche

Vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant en beroepskrachten die daarmee samenwerken zijn van harte welkom bij de bijeenkomst van 21 september. Toegangskaarten zijn voor hen gratis en kunnen bij Wim en Erna Wennekes worden besteld. Er zijn in elk geval toegangskaarten voor de avondvoorstelling beschikbaar. Toegangskaarten voor de middagvoorstelling worden bij voorkeur uitgegeven aan personen die tot de primaire doelgroep behoren, dus mensen met dementie.

Steenbergen

Voor de gemeente Steenbergen staan de activiteiten ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2018 in het teken van bewegen en muziek. Het doel van de activiteiten is personen met dementie en hun netwerk kennis te laten maken met mogelijkheden om actief te blijven, in beweging te blijven, aan het verenigingsleven deel te blijven nemen en anderen te ontmoeten. De activiteiten ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2018 worden gecoördineerd door de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeenschap Steenbergen. In vier kernen van de gemeente (Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen) worden programma's aangeboden van bestaande activiteiten en initiatieven aangevuld met workshops en activiteiten die door verenigingen geboden kunnen worden. Zie bijgevoegd document: Steenbergen -WAD 2018 - programma

Woensdrecht

‘HET VERGETEN FESTIVAL’ om nooit te vergeten, 8 september 2018

De Werkgroep Dementievriendelijke Gemeenschap Woensdrecht (DVG) organiseert op 8 september a.s. ‘Het Vergeten Festival’ in MFC de Kloek te Huijbergen. Het start om 12.00 en duurt tot 16.00 uur.

Deze middag vol informatie, ontspanning, muziek en herinnering is bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en familie, maar ook voor buurt- en dorpsgenoten, ondernemers, winkeliers, horeca ondernemers en iedereen die meer wil weten over dementie.

Informatie
Tijdens ‘Het Vergeten Festival’ kunt u veel informatie opdoen over dementie. Denk aan hoe je signalen op tijd kunt herkennen, hoe je om kunt gaan met dementie en hoe je langer zelfstandig kunt blijven wonen. U kunt kennismaken met casemanagers dementie, cliëntondersteuners, wijkzusters, mantelzorgondersteuners, Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant en vele anderen die u kunnen helpen of informeren.

Vermaak
Daarnaast is het een leuke middag: er is aandacht voor bewegen onder begeleiding van een buurtsportcoach, er kan gedanst en met een duo-fiets gereden worden. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bob Mustang met liedjes van weleer. Karel Smagge speelt met zijn klavecimbel, waar hij wereldwijd bekendheid mee heeft gekregen. Ook de Kanniemeermeisjes Vergeetmenietjes zorgen voor amusement. Aan het einde van de middag wordt er een verrassingspakket, aangeboden door Spar Heijboer uit Huijbergen, verloot.

Ervaar dementie
Uniek voor deze editie: voor 20 mensen is er de mogelijkheid om zelf te ervaren wat dementie met je doet. Via een simulatietraining met Virtual Reality (VR) beleef je waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op hen reageert.

Met dank aan
‘Het Vergeten Festival’ wordt voor de vierde keer georganiseerd en is een initiatief - of beter nog een coproductie van: BWI, tanteLouise, TWB, Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant, Kring KBO Woensdrecht, het Dementienetwerk West-Brabant en de gemeente Woensdrecht. Het doel van de werkgroep DVG is meer kennis, kunde en begrip te verspreiden over en voor de mens met dementie. Hard nodig, want volgens Alzheimer Nederland stijgt het aantal mensen met dementie in gemeente Woensdrecht van 363 in 2015 naar 626 in 2030.

Aandacht voor dementie door ondernemers Gemeente Woensdrecht
(17 september a.s. 09.00 uur)
Een aantal ondernemers (detaillisten) uit de gemeente Woensdrecht gaat aan de slag om nog beter dan in het verleden het geval was rekening te houden met mensen met dementie die hun winkel bezoeken. Zij stimuleren hiertoe hun medewerkers de online training van 'samen dementievriendelijk' te volgen. Het spits wordt afgebeten door Jumbo Paul Lucius uit Hoogerheide. Ten teken hiervan plaatst wethouder Lars van der Beek maandagochtend 17 september om 09.00 uur een banner van de Alzheimer organisatie vóór de winkel. Het is de bedoeling dat de banner en de daarbij behorende aandacht voor dementie na verloop van tijd door een andere ondernemer wordt overgenomen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu