- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF


2 AUGUSTUS 2018                                                                                                                             JAARGANG 4 NUMMER 3


Afscheid Gerda van Ginneken

Na deze functie zes jaar en zes maanden te hebben vervuld neemt Gerda van Ginneken afscheid als regiocoördinator Noord-Brabant van Alzheimer Nederland. Vanuit haar functie is Gerda altijd van heel nabij bij ons werk betrokken geweest.
Ter gelegenheid van het vertrek van Gerda wordt haar een afscheidsreceptie aangeboden welke wordt gehouden op donderdag 16 augustus aanstaande vanaf 15.30 uur in
'de Poorten', Hasseltsestraat 194 in Tilburg. Graag willen wij daar met een vertegenwoordiging vanuit onze afdeling aanwezig zijn en er gezamenlijk vervoer voor regelen. Voorgesteld wordt dat belangstellenden die mee willen gaan die dag om 15.00 uur verzamelen bij de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg 108 in Roosendaal. Als u mee wilt, stuurt u dan alstublieft vóór 10 augustus een berichtje naar Ad Vos (advos@alzheimerwb.nl), zodat hij een auto-indeling kan maken. Zo u dat wenst kunt u natuurlijk ook op eigen gelegenheid naar Tilburg reizen.
Vanuit onze Afdeling kijken we terug op een mooie periode waarin Gerda veel voor ons heeft betekend en waarin wij op constructieve wijze met haar samenwerkten. Dank daarvoor!
Gerda gaat haar werk bij Alzheimer Nederland inruilen voor een functie bij een thuiszorg-organisatie dicht bij haar in de buurt.
Vanaf 13 augustus 2018 wordt de functie 'regiocoördinator Noord-Brabant' ingevuld door Sandra Conijn.

Wet Algemene verordening gegevensbescherming
Consequenties voor registratie (adres) gegevens vrijwilligers en beroepskrachten

In de vorige editie van onze Nieuwsbrief (19 mei 2018, jaargang 4, nummer 2) is gemeld dat de nieuwe privacywetgeving consequenties heeft voor het registreren van adres- en andere gegevens van vrijwilligers en beroepskrachten die medewerking aan onze activiteiten verlenen. Voor bedoelde registratie zal in het vervolg gebruik worden gemaakt van het systeem 'Nexios' dat een veilige plek biedt voor het verantwoord opslaan van gegevens zoals namen, adressen en functies.
Onlangs hebben de vrijwilligers van onze afdeling een e mailbericht van Nexios ontvangen over de mogelijkheid adresgegevens hierin aan te passen, functiebenamingen kunnen niet worden aangepast. Als u vragen hebt over het e mailbericht dat u van Nexios hebt ontvangen of als er een wijziging betreffende uw functie nodig is, kunt u altijd contact opnemen met Ceciel Coppens [ceciel.coppens@alzheimerwb.nl, 0165-551 689 of 06-237 337 28]. Ceciel coördineert de werkzaamheden die in het kader van de nieuwe privacywetgeving voor onze afdeling aan de orde zijn.

Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD) wordt: Dementienetwerk West-Brabant

Het Regionaal Platform Dementieondersteuning heeft, ingaande 28 juni 2018, haar naam gewijzigd in: Dementienetwerk West-Brabant. Het Dementienetwerk is een samenwerkingsverband van 25 organisaties en instellingen uit West-Brabant, waaronder Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Andere samenwerkingspartners zijn zorginstellingen, gemeenten en belangenbehartigers. Wij werken op diverse fronten samen met het Dementienetwerk en de secretaris van onze Afdeling maakt deel uit van het bestuur.
De website van het Dementienetwerk vindt u bij: www.dementiewegwijzer.nl.

Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant op facebook

Velen van u weten ongetwijfeld dat onze afdeling aanwezig is op facebook. Om op onze pagina te komen toets je in de zoekbalk: Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant in.
Onze facebook pagina wordt beheerd door Adriënne Roks. Adriënne vraagt nieuwtjes over de afdeling die op facebook kunnen worden geplaatst bij haar te melden. Adriënne is bereikbaar via a.roks@alzheimerwb.nl.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu