- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF
20 OKTOBER 2017                                                                                                                    JAARGANG 3 NUMMER 3Nieuwsbrief eenvoudiger van opzet

De nieuwsbrief die nu voor u ligt is eenvoudiger van opzet dan de afgelopen twee edities het geval was. De reden hiervan is dat Lisa Meijer, zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, haar werkzaamheden voor onze afdeling heeft beëindigd. Op dit moment hebben we niet de capaciteit een nieuwsbrief te presenteren in de fraaie vorm zoals door Lisa geïntroduceerd. Het bestuur hoopt dat u hier begrip voor hebt.

Oproep voor politieke partijen

Op 21 maart 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In verband hiermee schrijven politieke partijen programma's waarin zij vermelden welke aandachtsvelden zij prioriteit gaan geven. Het is vanzelfsprekend dat wij vinden dat in de verkiezingsprogramma's ruimschoots aandacht aan dementie moet worden besteed. Vandaar dat wij alle gemeenteraadsfracties uit de zes gemeenten die tot ons werkgebied behoren een brief hebben gestuurd om te wijzen op het belang van goede dementiezorg en hen 3 tekstvoorstellen hebben aangeleverd met de vraag die in hun programma's op te nemen.
De tekstvoorstellen zijn als volgt geformuleerd:
1] Dagbesteding, huishoudelijke hulp & vervoer geven wij prioriteit in ons beleid voor passende zorg bij dementie.
2] Wij bieden allerlei vormen van ondersteuning voor de mantelzorger bij dementie,
zodat deze het langer thuis vol kan houden.
3] Wij gaan voor een dementievriendelijke gemeenschap waarin iedereen kan helpen:
van detaillist, vereniging tot gemeenteloket.

Vacatures binnen gemeente Woensdrecht

Voor onze activiteiten in de gemeente Woensdrecht zijn er op dit moment twee vacatures, namelijk voor de functie 'belangenbehartiger' en voor de functie 'coördinator Alzheimer Café'. Gedetailleerde informatie over de vacante functies ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Als u interesse hebt in een van de functies of iemand kent die dat wellicht heeft dan kunt u dat melden bij onze voorzitter Ad Vos. Ideeën zijn van harte welkom! Op voorhand hartelijk dank voor uw medewerking. Zie voorts bijlage: Vacatures, Gemeente Woensdrecht.

Dichtbundel 'dichten rondom dementie'

Ter gelegenheid van de start van de gemeente Roosendaal als dementievriendelijke gemeenschap is door Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant een bundel uitgegeven met 22 gedichten rond het thema dementie. De bundel werd gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst dementie die op 19 september in Roosendaal werd gehouden.
Op initiatief van de werkgroep Alzheimer Café Woensdrecht wordt een soortgelijke dichtbundel uitgegeven voor de gemeente Woensdrecht. De bundel wordt geïllustreerd met foto's van bekende plekjes binnen de gemeente Woensdrecht. De presentatie van de bundel is aansluitend aan het Alzheimer Café van maandag 13 november aanstaande. Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht komt naar het Alzheimer Café om het eerste exemplaar van de dichtbundel in ontvangst te nemen.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers en naasten van mensen met dementie

RPD (Regionaal Platform Dementieondersteuning) organiseert op 7 dinsdagmiddagen in het najaar 2017 in Bergen op Zoom weer Ondersteuningsgroepen Naasten van mensen met dementie. De nadruk ligt vooral op het lotgenotencontact en op kennisoverdracht. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de bijlage RPD - ondersteuningsgroepen.

Vacature bij RPD

RPD (Regionaal Platform Dementieondersteuning) heeft per 1 december 2017 een vacature voor 16 uur per week voor de functie van secretaresse met als standplaats Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom. De volledige tekst met betrekking tot de vacature is vermeld in bijlage RPD - vacature secretaresse.

Wereld Alzheimer Dag 2017

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2017 zijn in ons werkgebied diverse activiteiten gehouden. We zetten ze voor u op een rijtje.

Bergen op Zoom:
Bezoek Markiezenhof
Maandag 18 september werd op uitnodiging van de werkgroep Alzheimer Café door 65 personen een bezoek gebracht aan museum en stadspaleis het Markiezenhof. Na een rondgang door het museum werd de bijeenkomst afgesloten met een muzikaal optreden door 'het koor van tante Door".
Bezoek St. Gertrudiskerk
Op Wereld Alzheimer Dag (donderdag 21 september) werd door 40 personen een bezoek gebracht aan de St. Gertrudiskerk. Ook deze activiteit was georganiseerd door de werkgroep Alzheimer Café. Tijdens een rondleiding door de monumentale kerk werden veel herinneringen opgehaald.
De activiteiten die in het kader van WAD voor Bergen op Zoom zijn georganiseerd zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de cultuurcarrousel van Lions Bergen op Zoom die hiervoor € 1500,00 beschikbaar stelde.

Halderberge:
Flyer 'Hoe herken ik dementie'
Het platform Belangenbehartiging Dementie voor de gemeente Halderberge, met als voorzitter Annelie van Ghert, heeft een flyer uitgebracht met kenmerken hoe dementie te herkennen. De flyer draagt toepasselijk de naam 'hoe herken ik dementie' en is in samenwerking met jongeren tot stand gekomen. Het eerste exemplaar van de flyer werd op 20 september door Annelie aan de burgemeester van Halderberge uitgereikt.

Roosendaal:
Alzheimer Café in museum Tongerlohuys
Het Alzheimer Café van maandag 18 september vond plaats in Museum Tongerlohuys. Voor deze plek was gekozen vanwege het thema van de bijeenkomst 'terug in de tijd' in combinatie met de wetenschap dat 'vroeger' een belangrijke rol speelt in het leven van mensen met dementie.
Na ontvangst met een kopje koffie werden de 50 aanwezigen verdeeld in kleine groepjes en kregen zij een rondleiding in het museum en werd door medewerkers van ‘Ons Taoltje’ het accent gelegd op het Roosendaals dialect. Het was een mooie avond, waar veel verhalen en wetenswaardigheden van vroeger uitgewisseld werden.
Themabijeenkomst dementie
Op 19 september werd in de kleine zaal van schouwburg de Kring een themabijeenkomst dementie gehouden. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met Roosendaal Danst. Tijdens de avond werd op treffende wijze verbinding gelegd tussen dans en dementie. Ruud van den Eeden verzorgde voorlichting over dementie, Jack Biskop belichtte het Platform Belangenbehartiging en wethouder Corné van Poppel gaf uitleg over de status van Roosendaal als 'dementievriendelijke gemeenschap'. Er waren 220 aanwezigen.

Rucphen:
Interview Radio Rucphen
Zaterdag 23 september heeft Martien Schumacher een interview gegeven voor Radio Rucphen. Hij kwam aan het woord tijdens het middagprogramma van 23 september en heeft daar uitleg gegeven over dementie en de activiteiten van Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant. Omdat Radio Rucphen samenwerkt met Radio Steenbergen werd ook Jeanne Brooijmans hierbij betrokken.
Ouderenmiddag in Sprundel
Martien Schumacher heeft medewerking verleend aan de ouderenmiddag die op 29 september in Sprundel werd gehouden. Samen met Hanneke van Eekelen (coördinatrice vanuit Stg. Groenhuysen voor de geheugenschakels in de gemeente Rucphen) en Marijke van de Broek (coördinatrice dagbestedingen in de gemeente Rucphen) werd voorlichting gegeven over dementie in het algemeen en aandacht voor mensen met dementie. Martien heeft daarbij uitleg gegeven over Alzheimer Nederland, de omvang van dementie en de dementievriendelijke samenleving.

Steenbergen:
Bijeenkomst 'Blijven scoren, ook met dementie'
Onder de titel 'Blijven scoren, ook met dementie' werd op 31 augustus 2017 een bijeenkomst over het onderwerp dementie gehouden. De avond werd verzorgd door theatergezelschap Corrie Broks en Co dat handvatten aanreikte hoe te handelen als dementie zich in het verenigingsleven voordoet. De organisatie van de avond was in handen van de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Steenbergen waarvan Jeanne Brooijmans deel uitmaakt en werd door ruim 80 personen bezocht.
Foto expositie 'Ik ben verlaten'
Op Wereld Alzheimer Dag werd in de bibliotheek van Steenbergen de foto expositie 'Ik ben verlaten' geopend. De tentoonstelling staat in het teken van dementie en kwam tot stand dankzij samenwerking tussen fotografe Myrjam Merks, Markizaatsbibliotheek Steenbergen, Els Mulder (coördinator Alzheimer Café Steenbergen) en belangenbehartiger Jeanne Brooijmans.

Woensdrecht :
Vergeten festival
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag werd op 23 september in Putte het 'Vergeten Festival' gehouden. Het festival is een informatiemarkt met aandacht voor dementie. De werkgroep Alzheimer Café Woensdrecht heeft met een informatiekraam aan het festival deelgenomen. Eind juni 2017 was er een soortgelijke activiteit in Ossendrecht. Ook daaraan werd door de werkgroep van het Alzheimer Café Woensdrecht deelgenomen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu