- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF

14 AUGUSTUS 2016                                                                                                                     JAARGANG 2 NUMMER 4


Campagne “Samen maken we Nederland dementievriendelijk”
De campagne “Samen maken we Nederland dementievriendelijk” is een initiatief van Alzheimer Nederland en pensioen uitvoeringsorganisatie PGGM. Het initiatief wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het doel van “Samen maken we Nederland dementievriendelijk” is dat voor 2020 iedereen in Nederland meer weet van dementie en mensen met dementie en hun mantelzorgers kan helpen. Uitgangspunt hierbij is: met meer oog voor wat iemand met dementie nog wél kan, in plaats van te letten op wat hij of zij niet meer kan.

In het kader van de campagne worden mensen uitgenodigd zich aan te melden als dementievriend. Dat kan via www.samendementievriendelijk.nl. Het is vanzelfsprekend dat ook vrijwilligers en beroepskrachten van instellingen die binnen Alzheimer West Brabant actief zijn, van harte worden uitgenodigd zich als dementievriend aan te melden, Nadat je bent aangemeld kun je via de website de training GOED omgaan met dementie volgen
Deze training is ontwikkeld in samenwerking met mensen met dementie en hun mantel-zorgers en wil mensen een realistisch beeld én een handelingsperspectief geven om met dementie om te gaan. Want herkennen is één, maar weten wat je kunt doen is iets anders.

Om het bewustwordingsproces met betrekking tot gevolgen van dementie voor de samenleving te stimuleren biedt Alzheimer Nederland trainingen aan waar organisaties en bedrijven gebruik van kunnen maken. Er worden vrijwilligers gezocht die zich willen laten opleiden om die trainingen onder de titel “Samen dementievriendelijk” te kunnen verzorgen.
Op het vrijwilligersplein vind je meer informatie hierover.

Belangenbehartiger voor gemeente Roosendaal
"Belangenbehartiging" is een belangrijk aandachtsveld voor Alzheimer West Brabant.
Het is onze wens dat er binnen elke gemeente die tot ons werkgebied behoort een Belangenbehartiger namens Alzheimer West Brabant actief is. Voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen en Steenbergen zijn die functies eerder ingevuld. Ook voor de gemeente Roosendaal is dat nu gebeurd en wel in de persoon van Jack Biskop die zich bereid heeft verklaard deze functie op zich te nemen. Jack wil Belangenbehartiging voor de gemeente Roosendaal gestalte geven door het formeren van het "Platform Belangenbehartiging Dementie" waarvan meerdere personen deel uitmaken.

Jack Biskop is psycholoog en directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Roosendaal-Moerdijk.
Als politicus was hij lid van de Gemeenteraad Roosendaal, de Provinciale Staten Brabant en de 2e Kamer. Jack is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van ZET.

Voor de gemeente Woensdrecht is Belangenbehartiging op dit moment nog niet ingevuld.

Vrijwilligersbijeenkomst woensdag 28 september
Woensdag 28 september aanstaande wordt de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Voor de bijeenkomst worden alle vrijwilligers van Alzheimer West Brabant uitgenodigd.
De bijeenkomst vindt plaats in de Tolbergse Schuurkapel aan de Damastberg 108 in Roosendaal en begint om 19.30 uur. Na opening door de voorzitter en een voorstelrondje door de aanwezigen wordt verslag gedaan van alle aandachtsvelden waar Alzheimer West Brabant zich op richt. De aanwezigen wordt gelegenheid geboden daar vragen over te stellen en hun mening over de gang van zaken te geven. Nadere informatie over de bijeenkomst volgt medio september.

Nieuwe bestuursleden: Lisa Meijer-Tempelaars en René van den Broek
Per 1 augustus 2016 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Lisa Meijer-Tempelaars en René van den Broek.

René van den Broek gaat binnen het bestuur een aantal taken van andere bestuursleden overnemen, waaronder het vertegenwoordigen van Alzheimer West Brabant op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. René is zestig jaar en een geboren en getogen Roosendaler. Hij weet hoe de gezondheidszorg in elkaar steekt door zijn werkzaamheden als zorginkoper en beleidsmedewerker bij een grote zorgverzekeraar. Hij heeft ervaring opgedaan met vrijwilligers- en bestuurswerk bij jeugd- en sportorganisaties. René wil deze kennis en vaardigheden inzetten om voorwaarden te scheppen waaronder de vrijwilligers zo optimaal mogelijk en met plezier zich kunnen inzetten voor de ondersteuning van de Alzheimer patiënt en zijn/haar directe omgeving. René zal de Alzheimer cafés bezoeken om met de medewerkers persoonlijk kennis te maken.

Lisa Meijer gaat in het bestuur het aandachtsveld communicatie voor haar rekening nemen. Het is vanzelfsprekend dat wij ook Lisa middels de Nieuwsbrief aan u voorstellen maar omdat Lisa op het moment dat deze Nieuwsbrief werd samengesteld op vakantie was hebben we dat uitgesteld. Wij vinden het namelijk vanzelfsprekend dat de mededeling over haar benoeming eerst door haar zelf wordt gezien.

Activiteiten ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2016
Op dit moment zijn, in verband met Wereld Alzheimer Dag (21 september 2016) de navolgende activiteiten bekend:

Steenbergen: "Mam on tour"
Op 21 september vindt in Steenbergen de voorstelling "Mam on tour" van Adelheid Roosen plaats. Via nieuwsbrief 2 van 21 mei 2016 zijn de vrijwilligers van Alzheimer West Brabant hierover geïnformeerd. Degene die een kaartje hebben gereserveerd krijgen dit begin september via de post toegestuurd.

Roosendaal: opening Zorgelooshuys
Eveneens op 21 september wordt in Roosendaal het Zorgelooshuys geopend. Het Zorgelooshuys is een initiatief van Zorgeloos Leven, onderdeel van Groenhuysen WMO BV, en gebaseerd op het concept van het Odensehuis, waarvan er op dit moment een tiental in Nederland bestaat. Het Zorgelooshuys is een inloophuis voor mensen die de diagnose "dementie" te horen hebben gekregen. Ook familieleden en andere belangstellenden zijn er welkom. Meer informatie over het Zorgelooshuys vindt u in de bijlage 'Zorgelooshuys' bij deze Nieuwsbrief. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland en Ad Vos, Afdelingsvoorzitter West Brabant, zijn uitgenodigd bij de opening acte de présence te geven.

Bergen op Zoom: Alzheimer Café over Dementie Vriendelijke Gemeenschap en "Bergen op Zicht"
In Bergen op Zoom zijn er twee activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer Dag, namelijk het Alzheimer Café van 19 september, waar Martien van Leeuwen een presentatie over Dementie Vriendelijke Gemeenschap gaat verzorgen en deelname door Alzheimer West Brabant aan "Bergen op Zicht", het evenement dat op 24 september wordt gehouden.
De bijeenkomst van 19 september wordt bijgewoond door een wethouder van de gemeente Bergen op Zoom. De deelname aan "Bergen op Zicht" (www.bergenopzicht.nl) wordt geregeld in samenwerking tussen het Alzheimer Café en Belangenbehartiging Bergen op Zoom. De organisatie van onze deelname is in handen van Raymond van Oosterbos en Martien van Leeuwen.

Rucphen: bezoek Heemtuin
Op Wereld Alzheimer dag (21 september) brengen de bezoekers van Dagbesteding Rozemarijn uit Sint Willebrord een bezoek aan de Heemtuin in Rucphen. Rozemarijn is een Dagbesteding voor mensen met dementie en heeft 22 bezoekers. Het uitstapje vindt plaats op uitnodiging van en is georganiseerd door Martien Schumacher, Belangenbehartiger van Alzheimer West Brabant voor de gemeente Rucphen. Er is een dagprogramma dat om 10.00 uur begint en tot 16.00 uur duurt. Naast de bezoekers van Rozemarijn wordt de dag bijgewoond door een aantal begeleiders en hulpen en heeft ook wethouder Martien de Bruijn van de gemeente Rucphen toegezegd bij een gedeelte van het programma aanwezig te zijn.

Donderdag 8 september: bijeenkomst in Eindhoven voor vrijwilligers van het Alzheimer Café
Donderdag 8 september wordt op een nader te bepalen plaats in Eindhoven een studiedag gehouden voor vrijwilligers van Alzheimer Cafés. Deze studiedag is bedoeld om die vrijwilligers te voorzien van nadere informatie over dementie in het algemeen, om met elkaar kennis te maken, van elkaar te leren en met elkaar ervaringen uit te wisselen en om manieren te leren om in gesprek te komen met de bezoekers. Op deze manier kan het werk wat u elke maand weer verzet in het Café interessanter, meer geïnspireerd en zinvoller worden. Er is sprake van kennisoverdracht, van het delen van ervaringen en het ontvangen van relevante informatie.
Datum: donderdag 8 september
Tijd: van 10.00 tot 15.30 uur (voor een lunch wordt gezorgd)
Locatie: Eindhoven (volgt).
Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op het vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland, www.alzheimernederland.nl (vrijwilligers), waar u tevens kunt aanmelden. Reiskosten worden door Alzheimer West Brabant vergoed. Als u zich aanmeldt stuurt u dan alstublieft ook een berichtje naar advos@alzheimerwb.nl zodat we, voor zover mogelijk, gezamenlijk vervoer kunnen regelen. In tegenstelling tot berichtgeving op de website is ons verzekerd dat het nog wél mogelijk is voor de bijeenkomst van 8 september aan te melden.

Nieuwe namen- en adressenlijst
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u de aangepaste adressenlijst aan van vrijwilligers van Alzheimer West Brabant en beroepskrachten waarmee wordt samengewerkt.
Eventuele opmerkingen hierover kunt u sturen naar bestuurslid Ceciel Coppens, ceciel.coppens@alzheimerwb.nl, 0165 551 689.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu