- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:NIEUWSBRIEF
21 MEI 2016                                                                                                             JAARGANG 2 NUMMER 2

Verspreiding documentatie via (info tafels) Alzheimer Cafés

Regelmatig wordt de vraag gesteld of instellingen de Alzheimer Cafés en met name de info tafels van de Alzheimer Cafés mogen gebruiken om informatie over hun organisatie te verspreiden. Veelal zijn dat instellingen die actief zijn op het gebied van zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers.
Besloten is dergelijke verzoeken te honoreren wanneer aanvrager is aangesloten bij het RPD (Regionaal Platform Dementieondersteuning). Informatie van leden van het RPD wordt toegestaan, informatie van anderen niet. Welke (27) instellingen zijn aangesloten bij het RPD is gepubliceerd op: www.dementiewegwijzer.nl → wat is het RPD → meer informatie → convenantpartners. Bij twijfelgevallen kan contact worden opgenomen met de voorzitter.

"Mam on tour” van Adelheid Roosen op Wereld Alzheimer Dag in Steenbergen

Woensdagavond 21 september 2016 (Wereld Alzheimer Dag) wordt in Steenbergen de productie "Mam on tour" van theatermaakster Adelheid Roosen vertoond.
Adelheid Roosen filmde haar moeder die de ziekte van Alzheimer had samen met de mensen die het dichtst bij haar stonden. Ze maakte van de beelden een intiem portret.
Door in haar landschap en haar taal te stappen, verplaatst Adelheid zich in de Alzheimerwereld, in plaats van die wereld te verplaatsen naar de "normale" wereld. Als geen ander beseft zij dat er grote behoefte is aan informatie en handvatten bij familieleden/mantelzorgers in het omgaan met een naaste met dementie.
Wat is de belevingswereld van hun naaste, hoe hierop af te stemmen en erin mee te bewegen? "Mam on tour" levert een substantiële bijdrage aan dit proces.
Het initiatief "Mam on tour" naar Steenbergen te halen komt van onze belangenbehartiger voor de Gemeente Steenbergen: Jeanne Brooijmans-Tak. Zij stelde dit idee met succes aan de orde in de projectgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) waar zij, namens Alzheimer West-Brabant, deel van uitmaakt. Voor het DVG-project werd eerder samenwerking aangegaan met vmbo-school "het R@velijn" aan de Ravelijnstraat 2a in Steenbergen, waar aandacht aan het onderwerp dementie wordt besteed. Deze vmbo-school stelde ook ruimte beschikbaar voor "Mam on tour" op 21 september.
Naast de inbreng van Jeanne Brooijmans is Alzheimer West-Brabant ook een van de organisaties die de bijeenkomst van 21 september financieel mogelijk maakt.
Het is vanzelfsprekend dat wij gratis toegangskaarten voor de bijeenkomst van 21 september in Steenbergen beschikbaar stellen aan onze vrijwilligers en hun partners en de beroepskrachten waarmee wij samenwerken. De bijeenkomst van 21 september wordt 's avonds gehouden, de exacte aanvangstijd wordt later bekendgemaakt.

Deze toegangskaarten kunt u vanaf 20 juni tot 1 augustus bestellen bij bestuurslid Ceciel Coppens: ceciel.coppens@alzheimerwb.nl of 0165 551 689.

Indienen declaraties

De praktijk leert dat maar weinig vrijwilligers onkosten declareren die zij maken in verband met hun inzet voor Alzheimer West-Brabant. De tijd die vrijwilligers aan het werk voor Alzheimer West-Brabant besteden wordt beschouwd als zijnde vrijwilligerswerk en wordt dan ook niet vergoed, maar gemaakte onkosten komen wel voor vergoeding in aanmerking.
Een van de kostensoorten die voor vergoeding in aanmerking komt zijn reiskosten.
Een vrijwilliger die voor het verrichten van werkzaamheden bijvoorbeeld bij een Alzheimer Café aanwezig is mag de gemaakte reiskosten á raison van € 0,29 per gereden kilometer declareren.
We hebben het te gebruiken declaratieformulier enigszins vereenvoudigd. Het nieuwe declaratieformulier wordt u gelijktijdig met deze Nieuwsbrief in twee versies toegestuurd, namelijk als Excel en als pdf-bestand.
Het is de bedoeling dat u bovenaan op het formulier een aantal gegevens invult.
Als bankrekeningnummer gelieve u het iban nummer te vermelden. Bij tijdvak vermeldt u de periode waarop de declaratie betrekking heeft, bijvoorbeeld "mei 2016".
Voor het declareren van reiskosten kunt u volstaan met vermelding van datum, de activiteit waar de declaratie betrekking op heeft en de plaats waar de activiteit heeft plaatsgevonden. Voorbeeld: "Alzheimer Café Bergen op Zoom". Tot slot vermeldt u het aantal gereden kilometers. Door u betaalde kosten kunt u onder "Overige kosten" vermelden. U gelieve hier betalingsbewijzen bij te voegen.
Ingevulde declaratieformulieren stuurt u per post naar de administrateur van Alzheimer West-Brabant: Gert Reitsma, Mosberg 39, 4708 NA Roosendaal. Het is belangrijk dat u de declaratie ondertekent.
Gemaakte kosten dienen binnen twee maanden te worden gedeclareerd. Eventuele achterstallige declaraties kunnen eenmalig tot 15 juni aanstaande worden ingediend.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu