- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF
30 NOVEMBER 2015                                                                                                                          JAARGANG 1 NUMMER 8

Voorzitter tijdelijk op non actief
Vanwege lastige c.q. ernstige -overigens op zichzelf staande- gezondheidsperikelen bij zijn vrouw en bij zijn dochter heeft Ad Vos moeten besluiten zijn functie als voorzitter tijdelijk neer te leggen. Waarneming geschiedt door vice voorzitter Anton Flinkenflögel en secretaris Gerard Schoenmakers.

Bindings- oftewel "dankjewel" bijeenkomst op zaterdag 20 februari 2016
Het is inmiddels traditie dat Alzheimer West Brabant jaarlijks een bijeenkomst organiseert met als doel dank en waardering te uiten voor het vele werk dat wordt verzet.
De eerstvolgende "dankjewel" bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 20 februari 2016. Hiervoor worden zowel de vrijwilligers van Alzheimer West Brabant als ook hun partners uitgenodigd.
Nadere informatie over de bijeenkomst, die in de middaguren plaatsvindt, kunt u tijdig tegemoet zien.

Belangenbehartiging
Vanwege zijn verhuizing naar Delft hebben wij onlangs afscheid moeten nemen van Jan Pothof. Jan was tot voor kort belangenbehartiger voor Alzheimer West Brabant in de gemeente Steenbergen. In de zodoende ontstane vacature is inmiddels voorzien door de benoeming van mevrouw Jeanne Brooijmans-Tak. Als belangenbehartiger voor de gemeente Rucphen verwelkomen wij de heer Martien Schumacher. Zowel Jeanne als ook Martien beschikken over kennis, ervaring en netwerken die garant staan voor een prima invulling van hun taken binnen Alzheimer West Brabant. Ad de Vos, belangenbehartiger voor de gemeente Woensdrecht heeft te kennen gegeven binnen afzienbare tijd als zodanig te willen stoppen. Voor de gemeente Roosendaal is op dit moment sprake van een vacature voor de post Belangenbehartiging.

De invulling van het aandachtsveld belangenbehartiging is thans als volgt:

Gemeente Bergen op Zoom: Paul van Kaam
Gemeente Halderberge: Anneke Kuijpers, tevens coördinator
Gemeente Roosendaal: vacature
Gemeente Rucphen: Martien Schumacher
Gemeente Steenbergen Jeanne Brooijmans
Gemeente Woensdrecht Ad de Vos

Hoe Belangenbehartiging voor de gemeente Moerdijk ingevuld gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Hierover vindt overleg plaats met afdeling Breda en omstreken van Alzheimer Nederland.


Samenstelling van en vacatures binnen het bestuur
Marjolein van den Hout die tot voor kort bestuurslid communicatie was heeft binnen het bestuur de overstap gemaakt naar de post Info en Voorlichting. Het aandachtsveld Communicatie wordt voorlopig door de bestuursleden gezamenlijk ingevuld.
De bestuursfunctie Alzheimer Cafés blijft voorlopig waargenomen door de voorzitter.
Eerder meldden wij dat Janny Reitsma, gezien de regelgeving van Alzheimer Nederland, moet stoppen als penningmeester. Alzheimer Nederland heeft namelijk beslist dat een lid van het dagelijks bestuur maximaal acht jaar als zodanig mag aanblijven. Janny maakt, als penningmester, al langer deel uit van het bestuur. Ideeën voor de invulling van vacatures binnen het bestuur en ook andere vacatures zijn altijd welkom!

Alzheimer Cafés
Recentelijk is de taakverdeling op organisatorisch vlak binnen de Alzheimer Cafés op een rijtje gezet en zijn daar afspraken over gemaakt. Een van die afspraken houdt in dat de coördinator van het Alzheimer Café er voor zorgt dat er tijdens een café bijeenkomst voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. In verband hiermee worden vrijwilligers verzocht hun eventuele afwezigheid bij cafébijeenkomsten bij de desbetreffende coördinator te melden. Voor Halderberge en Roosendaal is dat Adriënne Roks, voor Bergen op Zoom en Steenbergen is Raymond van Oosterbos de coördinator en Ad Vos is coördinator voor het Alzheimer Café in Hoogerheide.
Als nieuwe vrijwilliger voor de Alzheimer Cafés Halderberge en Roosendaal verwelkomen wij Kristy de Hoon.
Bij het Alzheimer Café Bergen op Zoom verwelkomen wij drie nieuwe vrijwilligers:
André Letschert, Dianne Groffen en Jan Schoots.
André gaat bij het Alzheimer Café Bergen op Zoom de functie "beheerder ledenbestand" voor zijn rekening nemen.
Dianne en Jan zijn geen onbekenden want zij beheren, als vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen, al lang het buffet bij het Alzheimer Café Bergen op Zoom. Wij stellen het bijzonder op prijs dat zij in het vervolg ook als vrijwilligers van Alzheimer West Brabant willen worden aangemerkt.
Voor wat betreft het Alzheimer Café Halderberge is sprake van twee vacatures, namelijk een beheerder van het ledenbestand en een secretaris voor de werkgroep. Nadere informatie hierover kan worden ingewonnen bij Adriënne Roks en Ad Vos.

Terugblik Wereld Alzheimer Dag 21 september 2015
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag (WAD) 2015 is, met een smaakvolle traktatie, een feestelijk tintje gegeven aan de cafébijeenkomsten van die dag in Bergen op Zoom en Roosendaal.
De bijeenkomsten zijn aangegrepen om iets te vertellen over cijfers met betrekking tot dementie in de desbetreffende gemeente en de werkzaamheden van Alzheimer Nederland en de afdeling West Brabant. Belangenbehartiger Paul van Kaam verzorgde de presentatie in Bergen op Zoom en bestuurssecretaris Gerard Schoenmakers nam de presentatie in Roosendaal voor zijn rekening.
De bezoekers van het Alzheimer Café Halderberge waren, ter gelegenheid van WAD 2015, uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op maandag 21 september bij Zorgboerderij De Meeshoeve in Oud- Gastel. De Meeshoeve is een boerderij met aandacht voor natuurbeheer en monumentenzorg en biedt dagbesteding aan mensen met dementie. De aanwezigen werden om 14.00 uur ontvangen met koffie/thee en gebak. Hierna volgde een interessante rondleiding. De bijeenkomst werd, onder het genot van een advocaatje met slagroom en een glaasje fris, afgesloten waarbij in alle rust kon worden nagepraat en informatie worden gevraagd.
Voorts ontvingen de bezoekers van alle Alzheimer Cafés ter gelegenheid van WAD 2015 een "give away" van Alzheimer West Brabant. Het was een pakketje met onder andere een boekje met opmerkelijke spreuken over dementie.Ingezonden mededeling Raymond van Oosterbos
Aan te bevelen : Ma Hugo Borst uitgeverij LEBOWSKi ISBN 978904882670 4.
Afgelopen weken heeft U waarschijnlijk veel gehoord over de boekpresentatie van Hugo Borst (schrijver, columnist, redacteur en voetbalcriticus). Hij verzorgt al drie jaar zijn moeder die aan dementie lijdt. Op ontroerende en vaak tragikomische wijze schrijft hij over de ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest en onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis. De boekpresentatie in het Oude Luxortheater was "familiair", "indrukwekkend", "emotioneel " - een uitverkochte zaal gevuld met ervaringsdeskundigen. Ik wil het boek graag bij U aanbevelen: ook als e-book te verkrijgen ( ISBN 9789048826711) prijs 17,50 euro.

Terugblik op deelname aan Roosendaal Treffen op 27 september 2015
De deelname van Alzheimer West Brabant aan het Roosendaal Treffen van 27 september is succesvol verlopen.
De gekozen aanpak was heel bijzonder en trok op prima wijze de aandacht van het publiek. Vrijwilligers van Alzheimer West Brabant deelden infopakketjes uit aan het publiek.
In de kraam hing een spandoek met de tekst "Oeps we zijn de info vergeten" en meiden van het voetbalteam Wouw liepen in het parcours rond met borden met daarop indringende teksten over dementie. Helaas hebben we geen foto's van de gebruikte tekstborden, maar wel van de dames die daarmee rondliepen en van het spandoek dat in de kraam hing.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu