- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF


25 MEI 2015                                                                                                                                                    JAARGANG 1 NUMMER 6

Open Dag Centrum voor Geriatrische Revalidatie: zaterdag 30 mei                 
Stichting tanteLouise-Vivensis heeft een Centrum voor Geriatrische Revalidatie gerealiseerd bij het Bravis Ziekenhuis aan het Boerhaaveplein 1 in Bergen op Zoom. Zaterdag 30 mei is er vanaf 12.00 tot 16.00 uur Open Dag. Iedereen is van harte welkom.

Vrijwilligersbijeenkomst: woensdag 9 september.                                                                                                                                   Op woensdag 9 september aanstaande houden we onze vrijwilligersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit het bestuur uitleg gegeven over de activiteiten van Alzheimer West Brabant en wordt andere vrijwilligers de mogelijkheid geboden hierop te reageren en onderwerpen aan de orde te stellen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt tot 22.00 uur en wordt gehouden in Café|Zalen Donkenhof in Wouw. Noteert u deze avond alvast in uw agenda; een uitnodiging voor de bijeenkomst volgt.

Wereld Alzheimer Dag 2015: maandag 21 september Ook dit jaar willen wij Wereld Alzheimer Dag (maandag 21 september) niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In Bergen op Zoom en Roosendaal besteden we aandacht aan Wereld Alzheimer Dag in combinatie met de Alzheimer Cafés die daar dan worden gehouden. We denken hierbij aan een presentatie van ongeveer een kwartier voorafgaand aan het regulier programma van de avond. In de presentatie schenken we onder andere aandacht aan de betekenis van Alzheimer Nederland en Alzheimer West Brabant op het gebied van dementie en verschaffen we informatie over cijfers met betrekking tot dementie in de desbetreffende Gemeente. Voor inwoners van de Gemeente Halderberge wordt in samenwerking met de Gemeente Halderberge op 21 september een bijeenkomst gehouden in de Raadszaal van het Gemeentehuis in Oudenbosch. Door Alzheimer Nederland is ons medewerking voor deze bijeenkomst toegezegd in die zin dat iemand van Alzheimer Nederland aanwezig zal zijn om een lezing en/of presentatie te verzorgen. Hoe we in de Gemeente Steenbergen en de Gemeente Woensdrecht invulling aan Wereld Alzheimer Dag gaan geven is op dit moment nog niet bekend. Voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten op 21 september zijn veel mensen nodig en te zijner tijd zullen wij daarvoor een beroep doen op de medewerking van onze vrijwilligers.
Roosendaals Treffen: zondag 27 september Op zondag 27 september 2015 wordt het Roosendaals Treffen gehouden. Het begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Op dit tweejaarlijks evenement krijgen verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk de gelegenheid zich aan een groot publiek te presenteren. Wij hebben ons voor deelname aan het Roosendaals Treffen aangemeld. Nadere informatie over onze deelname aan het Roosendaals Treffen, waarvoor ieders medewerking wordt gevraagd, kunt u op korte termijn tegemoet zien. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu