- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:NIEUWSBRIEF
21 APRIL 2015                                                                                                                           JAARGANG 1 NUMMER 4Op zoek naar nieuwe penningmeester     

Alzheimer West Brabant zoekt een nieuwe penningmeester. De reden daarvan is niet dat Janny Reitsma er mee wil stoppen of omdat zij haar werk niet goed doet. Verre van dat zelfs! Dat wij een nieuwe penningmeester zoeken komt door de regelgeving van Alzheimer Nederland. Die bepaalt dat functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in een Afdelingsbestuur maximaal twee periodes van vier jaar door dezelfde persoon mogen worden ingevuld. Janny is inmiddels langer penningmeester en Alzheimer Nederland heeft dan ook laten weten dat we op zoek moeten naar een opvolger. Ideeën voor de invulling van de vacature zijn van harte welkom en kunnen worden gemeld bij de voorzitter.
Het bestuur hoopt medio dit jaar in de vacature te kunnen voorzien met dien verstande dat het penningmeesterschap per 1 januari 2016 door de opvolger van Janny wordt overgenomen. Gezien de ervaring en deskundigheid van Janny heeft het bestuur haar gevraagd, in een nader
te bepalen functie, deel van het bestuur te blijven uitmaken. Ook Gert die als administrateur de penningmeester ondersteunt willen wij graag in de organisatie houden.

Informatiebijeenkomst RPD

Het Regionaal Platform Dementieondersteuning (RPD), waarin Alzheimer West Brabant participeert, houdt op dinsdag 7 juli aanstaande een informatiebijeenkomst over het onderwerp "kijkje in de keuken van de samenwerking tussen enerzijds mantelzorgers van mensen met dementie en anderzijds Welzijn, Gemeenten en Zorg".
Hoofdgast is Ans Verdonschot, ontwikkelaar Model Mantelzorgondersteuning.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal, begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van het RPD: www.dementiewegwijzer.nl.

Indienen declaraties

Onze penningmeester vraagt aandacht voor het indienen van declaraties.
Om de financiën goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat iedereen zijn/haar declaraties indient uiterlijk twee maanden nadat te declareren uitgaven zijn gedaan.
Voor het indienen van declaraties gelieve men gebruik te maken van het declaratieformulier en de specificatie daarbij, die beiden als bijlagen bij deze nieuwsbrief zijn gevoegd.
Het declaratieformulier dient volledig te worden ingevuld en door indiener te worden ondertekend. Vergeet vooral niet uw IBAN rekeningnummer te vermelden

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu