- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

   NIEUWSBRIEF  
13 MAART 2015                                                                                 JAARGANG 1 NUMMER 2


Belangenbehartiging Alzheimer West-Brabant
Samen met vrijwillige belangenbehartigers die deel van haar organisatie uitmaken komt Alzheimer West-Brabant op voor de belangen van mensen met dementie en hun mantel-zorgers. Elke gemeente in West-Brabant heeft een belangenbehartiger.
De taak van een belangenbehartiger is signaleren en het bespreekbaar maken van tekortkomingen in het gehele proces van niet-pluis-gevoel tot en met opname in het verpleeghuis. Een belangenbehartiger opereert onafhankelijk van zorgaanbieders en richt zich op het algemeen belang van mensen met dementie. Een belangenbehartiger is op de hoogte van de behoeften van mensen met dementie en hun omgeving. Mensen met dementie kunnen gedurende het ziekteproces onnodige drempels en hobbels ervaren.
De belangenbehartiger weet of laat zich informeren over wat mensen met dementie nodig hebben van de gemeente, van een zorginstelling, van een ziekenhuis, van de huisarts of van het WMO-loket. Belangenbehartigers van Alzheimer West Brabant vormen de ogen en de oren van het bestuur. Zij dragen er zorg voor dat signalen uit de praktijk zo nodig ter kennis komen van het bestuur en stimuleren ketenpartners dat speerpunten van de Alzheimer Organisatie in de praktijk vorm krijgen. De belangenbehartiger krijgt informatie van o.a. Alzheimer Nederland, of vooral uit eigen ervaring in de gemeente, door deelname aan werk-groepen en het bezoeken van Alzheimer Cafés of panelbijeenkomsten.
Het aandachtsveld Belangenbehartiging wordt binnen Afdeling West Brabant gecoördineerd door bestuurslid Anneke Kuijpers die tevens belangenbehartiger is voor de gemeente Halderberge. De overige belangenbehartigers zijn: Ad de Vos (gemeente Woensdrecht), Paul van Kaam (gemeente Bergen op Zoom), Jan Pothof (gemeente Steenbergen), Joop van Haaren (gemeente Roosendaal) en Winnie Korst (gemeente Moerdijk).
Voor wat betreft de gemeente Rucphen is sprake van een vacature.
Ideeën voor de invulling van deze vacature zijn van harte welkom bij Anneke Kuijpers: anneke.kuijpers@home.nl, 0165 512 044.

Bijeenkomst over versterken van het Alzheimer Café
Op donderdag 9 april aanstaande verzorgt Alzheimer Nederland een bijeenkomst onder
de titel "Een Frisse Wind door het Alzheimer Café". De bijeenkomst wordt gehouden in
De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, Kapelle (Zeeland) en is bedoeld voor coördinatoren, gespreksleiders en andere personen die als vrijwilliger of beroepskracht bij de Alzheimer Cafés betrokken zijn. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Belangstellenden voor de bijeenkomst kunnen zich tot 25 maart aanmelden via ceciel.coppens@alzheimerwb.nl. Ook rechtstreeks aanmelden via het Vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland behoort tot de mogelijkheden; uw eventuele aanmelding via dit kanaal ook graag melden bij Ceciel Coppens.

Nieuwe vrijwilliger: Raymond van Oosterbosch
Als nieuwe vrijwilliger van Alzheimer West Brabant verwelkomen wij Raymond van Oosterbosch. Raymond is 62 jaar, woont in Roosendaal en werkte voorheen als adviseur opleiding in de zorg. Raymond zal zich oriënteren op vrijwilligerswerk bij de Alzheimer Cafés.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu