- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


NIEUWSBRIEF
27 FEBRUARI 2015                                                                                   NUMMER 1
 
Alstublieft: de eerste editie van onze nieuwsbrief
 
Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief die wij als afdeling West Brabant van Alzheimer Nederland willen uitgeven als er nieuwsfeiten zijn die van belang zijn voor de vrijwilligers van onze Afdeling en beroepskrachten waarmee wij samenwerken.
Het uitgeven van de nieuwsbrief gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt gecoördineerd door ons bestuurslid "Vrijwilligers", Ceciel Coppens.
De nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid; personen die niet over e-mail beschikken krijgen de brief per post toegestuurd. Nieuwsbrieven worden doorlopend genummerd en zullen niet langer zijn dan één A4 tje.
Mededelingen voor eventuele opname in de nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar ceciel.coppens@alzheimerwb.nl.
 
Mutaties in bestuur
 
Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari is Anneke Kuijpers benoemd tot lid van het bestuur met als aandachtsveld "Belangenbehartiging".
Lisette van der Wegen, bestuurslid "Info en Voorlichting" heeft haar functie als zodanig neergelegd. In haar opvolging zal op korte termijn worden voorzien door de benoeming van Joop van Haaren.
 
Informatiebijeenkomsten over dementie
 
Onder de titel "DEMENTIE OOK ONZE ZORG" worden in de regio bijeenkomsten gehouden, waarbij uitleg wordt gegeven over dementie en de gevolgen daarvan.
Tijdens een twee uur durend programma verzorgt een voorlichtingsdeskundige een presentatie en wordt een videofilm vertoond. Voor het beantwoorden van vragen is een panel met daarin deskundigen op het gebied van dementie aanwezig. Aan de organisatie van de bijeenkomsten wordt medewerking verleend door gemeenten, seniorenraden, ouderen organisaties en Alzheimer West Brabant. Onze bijdrage bestaat met name uit het inrichten en bemensen van een info stand. De coördinatie hiervan is in handen van Joop van Haaren. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom.                                                                                                                    
 
De komende tijd staan de navolgende bijeenkomsten op het program.                                                                                                                                                                          
 
3-3-2015, 10.00 uur,  MFC De Steiger, Havenstraat 4, Stampersgat,                                                                 
3-3-2015, 19.30 uur,  Ontmoetingcentrum Sterrebos, Onyxdijk 183c, Roosendaal,                                                           
4-3-2015, 14.00 uur,  Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70, Roosendaal,                                               
4-3-2015, 19.30 uur,  Fidei Et Arti, Past. Hellemonsstraat 1, Oudenbosch,                                           
5-3-2015, 13.30 uur,  Wijkbedrijf Westrand, St. Lucasplein 3, Roosendaal,                                           5-3-2015, 14.00 uur,  Dorpshuis Het Kompas, Bovenstraat 18, Hoeven.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu