- Alzheimer West-Brabant

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant.  Postbus 3060, 4700 GB Roosendaal
www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-brabant


Belangenbehartiger voor de gemeente Woensdrecht                                   
                                                       
Waarom Belangenbehartiging                                                                                                                                        
Mensen met dementie willen zo lang als mogelijk is meedoen in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat een gemeente dementievriendelijk is en helpt bij de participatie van burgers. Door dementie bespreekbaar te maken bij burgers, ondernemers, scholen en verenigingen helpt een gemeente het taboe te doorbreken. Zo wordt voorkomen dat mensen met dementie worden buitengesloten en voortijdig in het zorgcircuit belanden. De gemeente Woensdrecht heeft zich tot doel gesteld Dementie Vriendelijke Gemeenschap te zijn. Alzheimer West-Brabant en met name de belangenbehartiger voor de Gemeente Woensdrecht speelt hierin een belangrijke rol.
Die rol houdt in het signaleren en het bespreekbaar maken van tekortkomingen in het gehele proces van niet-pluis-gevoel tot en met opname in het verpleeghuis.
 
Takenpakket Belangenbehartiger                                                                                                
De belangenbehartiger weet of laat zich informeren over wat mensen met dementie nodig hebben van de gemeente, van een zorginstelling, van een ziekenhuis, van de huisarts of van het WMO-loket.
De belangenbehartiger vormt de ogen en de oren van het bestuur. Zij/hij draagt er zorg voor dat signalen uit de praktijk zo nodig ter kennis komen van het bestuur en stimuleren ketenpartners dat speerpunten van het bestuur in de praktijk vorm krijgen.
De belangenbehartiger krijgt de informatie van o.a. Alzheimer Nederland en vooral ook uit eigen waarneming in de gemeente.  Bezoeken aan Alzheimer Cafés en het bijwonen van panelbijeenkomsten kunnen hiertoe bijdragen. 
De belangenbehartiger zorgt ervoor dat signalen en wensen van mensen met dementie en hun mantelzorgers onder de aandacht gebracht worden van de projectgroep  Dementie Vriendelijke Gemeente.

Van de Belangenbehartiger voor de Gemeente Woensdrecht verwachten wij dat zij/hij:
·         Mensen kan overtuigen en enthousiasmeren aan de vergadertafel.
·         De standpunten van Alzheimer Nederland kan onderschrijven en uitdragen.
·         Altijd naar het effect of de uitkomst voor de persoon met dementie en zijn mantelzorger kan kijken.
·         Overstijgend kan denken.
·         Zich als een vis in het water voelt aan de vergadertafel.
·         Een netwerker is of iemand met een groot netwerk in de zorg.
·         Een aantal uren per week beschikbaar is.
·         Het leuk vindt om samen te werken en op te trekken met andere belangenbehartigers.

Tijdsbesteding en condities                                                                                                                                   
De tijdsbesteding die de functie Belangenbehartiger vergt is mede afhankelijk van de prioriteiten en interesses van de Belangenbehartiger zelf. Reiskosten en andere onkosten worden vergoed. Alzheimer West Brabant biedt gelegenheid gebruik te maken van opleidingsmogelijkheden die door Alzheimer Nederland worden aangeboden.  
                                                                                                                                                                                              
Interesse                                                                                                                                       
Belangstellenden voor de vacante functie kunnen hun interesse hiervoor kenbaar maken bij Ad Vos, voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling West-Brabant:  advos@alzheimerwb.nl    /   0165 542 969   /   06 295 639 12.    
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu